logo-mmmn
Radca Prawny
Jacek Manowiec
Radca Prawny Jacek Manowiec
Radca prawny Jacek Manowiec – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Praktyczną naukę świadczenia usług prawniczych rozpoczął podczas studiów, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Zakwalifikował się na aplikację adwokacką oraz sądową, po czym rozpoczął pracę w trójmiejskich kancelariach prawniczych, z ramienia których świadczył pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego, m.in. banku hipotecznego, developerów nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych i energetycznych. Po ukończeniu wszechstronnej aplikacji sądowej przygotowującej do rozstrzygania sporów sądowych we wszystkich wydziałach sądów powszechnych i zdaniu egzaminu sędziowskiego uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego i od tego czasu z zaangażowaniem i powodzeniem prowadzi własną praktykę prawniczą. W jej zakres, oprócz szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, nieruchomości i energetycznego wchodzi również obsługa prawna procesu inwestycyjnego od etapu pozyskania gruntu pod inwestycję, poprzez procedury planistyczne, środowiskowe, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie obiektu i oddanie go do użytkowania, a także obsługa prawna transakcji związanych z tym procesem obejmująca badanie stanu prawnego projektu inwestycyjnego, sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo prawne przy zawieraniu kontraktów oraz nadzór korporacyjny nad ich realizacją. Posiada uprawnienia mediatora.

Radca prawny Jacek Manowiec reprezentuje interesy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi i dyscyplinarnymi dokładając najwyższej staranności w prowadzeniu powierzonych spraw.

Włada biegle językiem angielskim, tj. w stopniu umożliwiającym prowadzenie negocjacji i sporządzanie dokumentacji prawnej w tym języku (potwierdzone certyfikatami i praktyką w tym zakresie).

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GD/2028.
Kontakt

E-Mail

j.manowiec@mn-kancelarie.pl

Telefon

(+48) 662-075-035