Adwokatura
logo-mmmn
Izba-Radców
Adwokat
Dariusz Maciejewski
Adwokat Dariusz Makowski
Adwokat Dariusz Maciejewski w toku zdobywanego doświadczenia zawodowego wyspecjalizował się przede wszystkim w obsłudze przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych. Wiele z nich zawiązał od podstaw. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o dużej wartości przedmiotu sporu, w tym z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości. Świadczy pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem reprezentuje klientów w sądach i przed organami administracji publicznej.

Rękojmia należytego i kreatywnego prowadzenia nawet tych najtrudniejszych spraw zaowocowała zaufaniem takich spółek jak Hipodrom Sopot Sp. z o.o., czy znanego gdańskiego dealera Peugeot Intervapo Sp. z o.o.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, organu zarządzającego Pomorską Izbą Adwokacką. Od 2014 r. zajmuje się szkoleniem adwokatów jako Kierownik Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów. Członek Komisji Edukacji Prawnej. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich.

Swoją drogę zawodową od początku wiązał z prawem. W toku studiów angażował się w działalność pro publico bono w Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Przykładał ogromną wagę do należytego przygotowania do wykonywania zawodu, czego wyrazem były kolejne zdobywane przez niego stypendia naukowe Uniwersytetu Gdańskiego (2002 – 2006 r.), nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska. W trakcie nauki prezentował pierwsze publikacje z zakresu prawa karnego.

Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym studiów przyjęty został na aplikację adwokacką, a jego patronem został ówczesny Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku adw. Jerzy Glanc. Pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku na stanowisku referenta prawnego. Przez okres aplikacji był zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Glanc, Kruczek i Partnerzy, gdzie zdobył wszechstronne doświadczenie prawnicze zarówno w zakresie prawa cywilnego, handlowego, karnego, ale także rodzinnego. Już w trakcie aplikacji z ramienia kancelarii świadczył stałą obsługę prawną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Publikował w Kwartalniku Adwokackim.

Posiadaną wiedzą dzielił się prowadząc wykłady w ramach projektów unijnych z zakresu prawa cywilnego (m.in. dla branży motoryzacyjnej), przekształcania spółek (w szczególności podmiotów wchodzących na rynek NewConnect) oraz prawa pracy.

W swojej pracy najbardziej ceni zaufanie jakim obdarzają go Klienci. Odpowiedzialność za powierzone sprawy, w tym tajemnicę adwokacką, traktuje jako najwyższe zobowiązanie.

Biegle włada językiem angielskim.

Wpis nr 1851 na liście adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Kontakt

E-Mail

d.maciejewski@mn-kancelarie.pl

Telefon

(+48) 663-137-990